Föreläsning för hälsan

Verktyg för ett bättre välmående

 Snurrar livet på lite snabbare än vad som känns hanterbart? Behöver du hitta nya verktyg för återhämtning och kraft?

Vår yoga- och qigonginstruktör Eva Carlsson erbjuder också föredrag, inspirationsföreläsningar och mental träning:

Föredrag kan erbjudas från 60 minuter upp till en hel dag. I samband med föreläsningen kan också mindfullness, andning meditation och yoga ingå. 

- Självledarskap:

 • vem är jag, och vart vill jag ta mig?
 • mål & meningsfullhet
 • att välja dina tankar
 • hantera hinder & motstånd
 • verktyg för att utveckla och förbättra ditt självledarskap

- Stress: hur negativ stress kan vändas till energi och kraft genom återhämtning:

 • vad gör stress med kroppen, och hur yttrar det sig?
 • kartlägg din oro och stress
 • ta kommandot över stressen
 • vila, återhämtning, avslappning och avspänning

- Mental träning:

 • tankar - sanna eller falska?
 • mål & meningsfullhet
 • små justeringar kan skapa stora förändringar
 • vila, återhämtning, avslappning och avspänning

Inspirationsföreläsning erbjuds i 30- eller 60 minutersklasser:

 • vem vill du vara och vart vill du ta dig?
 • 7 grundstenar till balans & glädje
 • självkänsla & självförtroende
 • mat - motion - mental träning
 • mindfullness & meditation
 • yoga & meditation
 • yin yoga

För mer info och bokning kontakta receptionen på munktellbadet@befair.se