Avtal och villkor

Här hittar du våra generella regler för Munktellbadets olika produkter, tjänster och arrangemang.

Öppettider och utbud

Munktellbadet kan genomföra mindre ändringar av badets öppettider och tillfälligt ändra tiderna vid tävlingar och arrangemang. Detta meddelas alltid på hemsidan under ”Driftstörningar”. Munktellbadet kan också ändra utbud och utrustning utan att kunden kompenseras.

Vi reserverar oss för ändringar och tryckfel beträffande priser, giltighetstid och öppettider.

Vi förbehåller oss rätten att stänga vissa bassänger/banor vid oförutsedda händelser, reparationsarbeten, underhåll och bokningar, utan att entréavgift återbetalas.

Entrésystem

Anläggningen har ett digitalt entrésystem där samtliga besökare (+7 år) får ett eget entréarmband som ska bäras på handleden under hela besöket. Färgen på entréarmbandet visar vilken typ av produkt som har köpts och till vilka områden/ bassänger som man har tillträde till. Entréarmbandet används för in passage, låsa klädskåp och har en kredit på 500 kr för inköp i servering (endast +18 år). Förlorat barnarmband (7-17år) debiteras med 125 kr och vuxenarmband (+18år) debiteras med 500 kr.

Vid köp av klippkort eller periodkort tillkommer en engångsavgift på f.n 125 kr för ett personligt entréarmband. Har du ett entréarmband sedan tidigare går det att ladda på det vid nästa köp.

Våra klippkort är personliga och gäller i ett (1) år från inköpsdatum. Ej utnyttjade klipp kan inte flyttas till ny period och återbetalas ej.

Trivselregler

Det är alla besökares skyldighet att känna till och följa gällande trivselregler – läs igenom dem innan ditt besök. Ej simkunniga personer, samt barn som inte fyllt 12 år, måste ha simkunnig badande vuxen i sällskap

Bokning

En bokning är preliminär tills dess att betalning är mottagen av oss. Detta gäller samtliga produkter/ tjänster och som Munktellbadet erbjuder till försäljning.

Vid för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Besked om eventuella förändringar meddelas senast en (1) vecka innan kursstart.

Vid genomförd betalning garanterar du som kund att du uppfyller de eventuella krav (till exempel åldersgräns) som krävs för att boka den specifika produkten/tjänsten. All riktig och uppdaterad sådan information finns på munktellbadet.se. Är kraven för bokningen ej uppfyllda, kan din bokning avbokas av oss och du kommer att debiteras fullt pris.

Badkalas
Antalet badkalas är begränsat, så boka platserna med omsorg. Minst åtta (8) deltagare, inklusive födelsedagsbarnet. Bokningsavgiften på 600 kr betalas senast sju (7) dagar innan ankomst i receptionen på Munktellbadet. Resterande summa betalas på plats vid ankomst till badkalaset.

Grupper (större sällskap)/ grundskola/ gymnasieskolor
Endast bokade badbesök
Gruppens besök måste förbokas via info@munktellbadet.se .
Det är extra viktigt idag (i rådande läge med Covid-19) att det inte blir trängsel i entré, omklädningsrum, duschar och i badet.

Avbokning

Vid avbokningar måste originalkvitto uppvisas.

Aqua Sport-pass
Bokningen måste avbokas senast två (2) timmar innan passet börjar (gäller dig som kortkund). Det gäller även om du står på väntelistan så behöver du boka av din plats. Har du klippkort så dras automatiskt ett (1) klipp. Köpet är bindande, återbetalas ej.

Simskola
Om du ångrar din anmälan efter att ångerrätten på 14 dagar förfallit, men innan kursen startat, tar vi ut en administrationsavgift:

  • Vid avanmälan senast sju (7) dagar före kursstart – tas en avgift om 30 procent av kursavgiften ut.
  • Vid avanmälan senare sju (7) dagar före kursstart – tas en avgift om 50 procent av kursavgiften ut.

Om deltagare avbryter en påbörjad kurs sker ingen återbetalning. Om avbrottet beror på sjukdom styrkt med läkarintyg betalar du för den tid du deltagit.

Babysim
Om du ångrar din anmälan efter att ångerrätten på 14 dagar förfallit, men innan kursen startat, tar vi ut en administrationsavgift:

  • Vid avanmälan senast sju (7) dagar före kursstart – tas en avgift om 30 procent av kursavgiften ut.
  • Vid avanmälan senare sju (7) dagar före kursstart – tas en avgift om 50 procent av kursavgiften ut.

Frånvaro
Vid sjukdom eller annat frånfälle har ni inte automatiskt ”rätt till att simma igen” detta tillfälle. Vid frånvaro eller sjukdom återbetalas inte kursavgiften. Platsen är bindande. Då vi för närvarande endast har kurser på samma veckodag, kan vi inte erbjuda er att delta i annan lektion.

Om deltagare avbryter en påbörjad kurs sker ingen återbetalning. Om avbrottet beror på sjukdom styrkt med läkarintyg betalar du för den tid du deltagit.

Simbana/ bassängbokning
Avbokning av banor utan debitering skall ske senast 24 timmar innan ditt besök/bokning.

River Relax
Avbokning av River Relax bokning utan debitering skall ske senast tre (3) dagar innan ditt besök/bokning.

Badkalas
Avbokning av badkalas skall ske senast sju (7) dagar innan badkalaset. Bokat antal deltagare är bindande. Om antalet deltagare minskar meddelar du detta senast fem (5) dagar före ankomst, annars debiteras det antal som är bokat. Minst åtta deltagare (inklusive födelsedagsbarnet).

Autogiro

Avtalstid och uppsägningsregler
Autogiroavtalet gäller för en period av minst sex (6) månader från inköpsdatum. Sker inte uppsägning av avtalet senast en (1) månad innan perioden löpt ut förlängs avtalet automatiskt med en uppsägningstid på en (1) månad. Autogirokort utan bindningstid har en uppsägningstid på en (1) månad.

Frysning av bad-, tränings- och autogirokort

Det går inte att frysa bad-, tränings- och autogirokort utan det löper från periodens start. Undantag kan göras för 12-månadskort mot uppvisande av läkarintyg vid långvarig (minst en månad) sjukdom eller skada, graviditet, militärtjänstgöring eller liknande.

Återköp

Återköp kan endast göras om originalkvitto kan uppvisas. Kvittots kod scannas och återbetalning sker mot samma betalsätt som köpet genomfördes på. Återköpskvittot signeras av kund inklusive telefonnummer, för eventuell senare kontroll.

Reklamation

Ordet reklamera betyder att du talar om för oss att det är något fel på en vara eller tjänst som du har köpt. För att felet ska kunna rättas till måste du göra en reklamation hos oss. Felet måste ha funnits redan vid köpet eller vid leveransen. Vid reklamation måste originalkvitto uppvisas.