Information med anledning av coronaviruset (Covid-19)

Munktellbadet följer myndigheternas riktlinjer för hantering av situationen kring coronaviruset och tar självklart smittspridningen på fullt allvar. I nuläget finns inga särskilda restriktioner för simhallar. 

Här kan du läsa om vilka åtgärder vi vidtar och vad du som besökare kan göra. 


Vad gör vi på Munktellbadet? 

• Vi desinficerar vårt bassängvatten med klor och UV-ljus, som dödar både bakterier och virus*. 
• Vi håller en hög frekvens på städning i våra lokaler.
• Vi informerar våra besökare om hur viktigt det är att duscha före bad och att vara extra noga med handhygienen. 
• Vi uppmanar våra besökare att hålla avstånd vid exempelvis köer.
• Vi har stängt 2 av 3 omklädningsskåp och stängt av varannan dusch för att öka avstånd.
• Vi begränsar antalet på River Relax till max 40 besökare och våra Aqua Sport pass till max 12 deltagare.


Vad kan du som besökare göra?

• Om du känner dig frisk – välkommen att bada och simma hos oss! 
• Var extra noga med handhygienen. 
• Håll en armslängd avstånd till andra besökare.
• Om du känner dig sjuk ska du inte besöka oss – stanna istället hemma! Det gäller alltid, oavsett vad det beror på. 
• Vi ser gärna att ni betalar med kort eller swish för att tänka på vår arbetsmiljö.
• Håll dig uppdaterad på myndigheternas direktiv och rekommendationer.Munktellbadet omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster och tillställningar**


*Virus
Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler t.ex. i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut. Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person i samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra miljöer där många människor vistas. Virus ingår inte heller i en rutinmässig kontroll. Det kan möjligtvis bli aktuellt i speciella fall, t.ex. för att spåra en smittkälla.
Källa: Folkhälsomyndigheten, Bassängbad 

**Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet
Privata tillställningar omfattas inte. Det som avgör är om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande. 
Källa: MSB/Krisinformation.se 


Uppdaterad 2020-04-07