Miljöbyggnad

Munktellbadet är det första badhuset i Sverige att klassas enligt Miljöbyggnad Guld. Det innebär att vi uppfyller kvalitetskrav inom energi, inomhusmiljö och material.

Det är Swedish Green Building Councils som gör miljöcertifieringen och Guld är den högsta nivån. Badhuset är byggt utifrån ett helhetsperspektiv avseende miljö, som gäller under hela dess livslängd. Ett stort fokus har lagts på att byggnaden ska hålla en så låg energikonsumtion som möjligt vid drift. Den värme som ändå behövs kommer från lokalproducerad fjärrvärme från kommunens egna kraftvärmeverk. Belysningen inne i badhuset består av LED-lampor och lågenergilampor. Ungefär hälften av elektriciteten kommer från kommunens egna vindkraftverk, en viss del av kommer från de 191 solceller som är placerade på taket och övrigt elbehov är Bra miljöval el som vi köper in från Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Valet av byggmaterial har noggrant granskats av oberoende experter och badvattnet kommer från Hyndevad dricksvattenverk. Genom att återcirkulera och rena vattnet i badhuset kan vi också spara vatten.