Priser – Simning

Motion, enkel
(ett besök på upp till två timmar)
7-17 år: 60 kr
18 år- : 75 kr
Student och senior: 60 kr

Motion, 12 gånger (klippkort) **
(upp till två timmar per gång)
7-17 år: 600 kr
18 år- : 750 kr
Student och senior: 600 kr

Motion, dagsentré
(motionssimning utan tidsbegränsning)
Ett besök: 95 kr
Klippkort, 12 gånger: 950 kr

Motion, 6 månader **
(två timmar per inträde, max två inträden per dag)
7-17 år: 1 170 kr
18 år- : 1 440 kr
Student och senior: 1 170 kr

Motion, årskort **
(två timmar per inträde, max två inträden per dag)
7-17 år: 1 620 kr
18 år- : 1 980 kr
Student och senior: 1 620 kr

Övriga tjänster
(entréavgift tillkommer)
Simkunnighetstest (enl LGR11) 200m varav 50m på rygg: 60 kr
Simintyg (tex för polis, räddningspersonal), ca 30 min: 200 kr

Alla våra flergångskort är personliga och kan endast användas av kortinnehavare

**Giltighetstid max 1 år och återbetalas ej.

**Vid köp av klippkort, 6 månader, 12 månader köper man sitt personliga armband/värdebevis för sin entré in i anläggningen.
Armbandet kostar 125 kr.
Har du ett armband från tidigare kan du ladda på det vid nästa köp.

STUDENT & SENIOR

Studentpris gäller för alla som kan visa upp id-kort och giltig studentlegitimation/Mecenatkort.
Senior innebär att man är 65 år eller äldre.