Om Munktellbadet

Kul badäventyr för alla åldrar, generös relaxavdelning och utmanande träningsmöjligheter: Eskilstunas nya besöksmål Munktellbadet bjuder ung som gammal på förstklassiga badupplevelser i kulturhistoriska Munktellstaden. Med tillgänglighet som ledstjärna och det första badhuset att tilldelas Miljöbyggnad Guld stoltserar vi med en av världens kanske mest moderna badanläggningar. Välkommen till framtidens badhus!

KAMERABEVAKNING

Som kamerabevakning räknas all bevakning som bedrivs med en teknisk/optisk enhet. Det innebär att alla typer av kameror som kan ta upp bildmaterial ingår i begreppet. Reglerna för kamerabevakning gäller så fort en fast monterad kamera används, det vill säga spelar in bildmaterial. Bildmaterial, som innehåller en identifierad eller identifierbar fysisk person, är personuppgifter och ska behandlas enligt samma regler som andra personuppgifter.

Ett uttalat syfte med reglerna om kamerabevakning är att förenkla och underlätta sådan bevakning. Bakom detta syfte finns ett ökat behov av kamerabevakning och ett erkännande av dess positiva brottsförebyggande och brottsutredande effekter. Samtidigt beaktas alltid den enskildes intresse av personlig integritet.

Munktellbadet har ett antal övervakningskameror monterade vid vår reception och vid in-/utpassage.

Den lagliga grunden för kamerabevakning är intresseavvägning. Bevakningen är således tillåten om den är nödvändig för ändamål som rör ett berättigat intresse, såvida inte den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten väger tyngre.

Upplysning om kamerabevakning sker genom tydlig skyltning på respektive kamerabevakad plats.

Filmen bevaras inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med bevakningen. Munktellbadet lagrar filmer maximalt 20 dagar, därefter raderas materialet automatiskt. I särskilda fall kan filmen från bevakningskamerorna lagras längre. En längre lagringstid kan vara motiverad om det är nödvändigt för att ta tillvara ett rättsligt anspråk eller uppfylla en rättslig förpliktelse. Det kan exempelvis röra sig om att filmen behövs för att kunna begära skadestånd för skadegörelse, för att anmäla ett brott eller för att polisen begär att få ta del av filmen som bevis i en pågående utredning. När filmmaterialet inte längre behövs för något av dessa syften raderas den.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER – GDPR

På Munktellbadet värnar vi om våra kunders personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information om dig som vi sparar hos oss. Du som är kund hos oss behöver inte göra någonting, men läs gärna igenom informationen nedan

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter du eventuellt lämnar i samband med köpet av entrébiljett/ periodkort (klippkort, månadskort, årskort osv) registreras och lagras i vårt kundregister i ett digitalt besökshanteringssystem för administration av ärendet. Personuppgifterna kan även komma att behandlas av vårt personuppgiftsbiträde för support och service.Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

KONTAKT MED OSS I ANDRA FRÅGOR

Oavsett om ni har ett avtalsförhållande med oss eller inte kan kontakt komma att ske, från vår sida eller ert håll, via exempelvis e-post, i olika syften. Beroende på anledningen till kontakten kan de personuppgifter som ni uppger i denna kontakt komma att sparas hos oss. I största möjliga mån kommer detta i aktuellt fall att klargöras direkt i kommunikationen med oss.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Munktellbadet ägs av Eskilstuna Kommunfastigheter AB som även är personuppgiftsansvarig (se länk GDPR) för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag. Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Dataskyddsombudet kan du kontakta på e-post: dataskyddsombud@kfast.se eller på tel: 016-16 75 75.