Sanarium

Upplevelsen i sanariet kan bäst beskrivas som en riktigt het sommardag. Här är temperaturen lägre än i den traditionella bastun, ungefär 55–60 grader, men med en högre luftfuktighet på 60 procent. Sanariet rekommenderas som nedvarvning efter träning.