Simskola

Att lära sig att simma är en av de livsviktigaste kunskaperna för en trygg och säker vistelse vid sjöar och vattendrag. Förutom att vi bistår Eskilstuna kommuns grundskoleverksamhet med simskola erbjuder vi även privat gruppundervisning för barn, ungdomar och vuxna anpassad efter deltagarnas förutsättningar och förkunskaper.