Simskola

Att lära sig att simma är en av de livsviktigaste kunskaperna för en trygg och säker vistelse vid sjöar och vattendrag. Genom lek tränar vi grunderna i vattenvana och skapar trygghet genom att hoppa, doppa, glida och flyta. På Munktellbadet vill vi ge ditt barn möjlighet att skapa sig samma vatten- och rörelseglädje som vi har. Förutom att vi bistår Eskilstuna kommuns grundskoleverksamhet med simskola erbjuder vi även privat gruppundervisning för barn, ungdomar och vuxna anpassad efter deltagarnas förutsättningar och förkunskaper.