Vattnets väg i Munktellbadet

Vattenmängden på jorden är konstant. Det vatten som dinosaurierna drack är samma vatten som vi dricker idag, miljoner år senare. Vattnet som gav liv åt oss då är det som ger liv åt oss imorgon – därför måste vi ta hand om det väl.

Precis som vattnet på jorden flödar i ett kretslopp har Munktellbadet skapat ett system för att rena badvattnet i ett eget kretslopp. Det innebär att du kan bada i samma rena vatten varje gång du besöker Munktellbadet.

Vattnets väg

Under vattnets resa genom anläggningens reningssystem passerar det genom avancerade filter och teknologi som rankas som ett av de mest moderna och miljöanpassade i världen. Varje bassäng har ett eget reningssystem där vattnet renas i fem olika steg. Först tillsätts ett flock-medel som i nästa steg gör att även de minsta partiklarna fastnar i sandfilter. Därefter utsätts vattnet för UV-bestrålning för att slutligen blandas med klor (natriumhypoklorit) och syra (svavelsyra och kolsyra) för desinfektion och rätt pH-balans.

När sandfiltren behöver rengöras (back-spolas) så görs det med bassängvatten från en spoltank. Det smutsiga slamvattnet spolas dock inte ut i avloppet utan samlas upp i en slamvatten tank och ultrafiltreras. 70% av vattnet kan återanvändas som bassängvatten igen och bara 30% av slamvattnet behöver gå ut i avloppet.

En del vatten i bassängerna försvinner genom avdunstning upp i luften och i blöta badkläder som badgästerna bär med sig upp ur bassängen, men det nya kalla vattnet som vi fyller på med går först genom en förvärmare som tar värmen ur avloppsvatten från duschar, handfat, disk- och tvättmaskiner. Värmeenergin stannar i anläggningen.

Metoden är säker och beprövad men det som gör tekniken extra ordinär är sättet hur reningen övervakas och hanteras. Ett datoriserat system ser i realtid dygnet runt över nivåer och mäter vattnets kvalitet. Det innebär att reningen anpassas efter hur många som badar och hur behovet ser ut. På så sätt kan vattnet hållas rent med minimal koncentration av kemikalier samtidigt som energiåtgången till värme och vattenpumpar minskas. Det är bland annat det som gett Munktellbadet certifieringen Miljöbyggnad Guld.

DUSCHA FÖRE! – Systemet gör det även lätt för dig som badgäst att bidra. Desto renare du är innan badet, desto mindre klor behöver reningssystemet tillsätta. Därför är det viktigt att du duschar och tvättar dig med tvål ordentligt (utan badkläder) innan du badar – det ger en trevligare miljö för dig och andra badgäster.