Vattnets väg i Munktellbadet

Vattenmängden på jorden är konstant. Det vatten som dinosaurierna drack är samma vatten som vi dricker idag, miljoner år senare. Vattnet som gav liv åt oss då är det som ger liv åt oss imorgon – därför måste vi ta hand om det väl.

Precis som vattnet på jorden flödar i sitt eget kretslopp har Munktellbadet skapat ett system för att rena badvattnet utan att tillsätta något nytt. Det innebär att du kan bada i samma, rena vatten varje gång du besöker Munktellbadet.

Under vattnets resa genom reningsverket passerar det avancerade filter och teknologi som rankas som ett av världens mest moderna och miljöanpassade i världen. Varje bassäng har ett eget reningsverk där vattnet renas i fem olika steg. Först separeras vattnet från partiklar som sedan samlas vid ytan. Därefter filtreras vattnet innan det genomgår UV-bestrålning och slutligen desinfektion med klor.

Metoden är säker och beprövad men det som gör tekniken extra ordinär är sättet hur reningen övervakas och hanteras. Ett datoriserat system ser ständigt över nivåer och mäter vattnets kvalitet. Det innebär att reningen anpassas efter hur många som badat och hur behovet ser ut. På så sätt kan vattnet hållas rent med minimal koncentration av klor samtidigt som energiåtgången minskar till hälften. Det är bland annat det som gett Munktellbadet certifieringen Miljöbyggnad Guld.

Systemet gör det även lätt för dig som badgäst att bidra. Desto renare du är innan badet, desto mindre klor måste reningsverket tillsätta. Därför är det viktigt att du duschar ordentligt (utan badkläder) innan du badar – det ger en trevligare miljö för dig och andra badgäster.