Vän med vatten – gratis simskola för 6-åringar

27 augusti – 16 december

Är ditt barn född 2012 och börjar förskoleklass till hösten 2018? Då kan ni ta del av vår avgiftsfria simskola som startar 27 augusti. Här får barnet vattenvana och trygghet att vistas och leka i vatten.

Bli vän med vatten
På simskolan “Vän med vatten” får ditt barn lära sig att vistas i vatten genom lek och rörelse. Här tränar vi bland annat på att förflytta oss i vattnet, doppa huvudet, hålla balansen och flyta i rygg- och magläge. Syftet med simskolan är att ditt barn ska få vattenvana och bra förutsättningar för att lära sig simma i framtiden. Simskolan är gratis och gäller barn födda 2012 som börjar förskoleklass hösten 2018 samt är folkbokförda i Eskilstuna.

Tider
Du kan välja mellan simundervisning på vardagar eller helger. Kurserna på vardagarna pågår måndag till fredag klockan 15.30–16.00 i två veckor, vilket ger tio stycken lektionstillfällen.

Du som väljer helgkursen får simundervisning lördagar och söndagar i tre veckor, vilket innebär sex stycken lektionstillfällen. Helgkursen har tre olika startgrupper: 8.00–8.30, 8.40–9.10 och 9.20–9.50.

Bokning
Du bokar ditt barns plats här på munktellbadet.se genom att klicka till höger på Boka-knappen.
Tips! Registrera dig gärna som användare av vår webbokning före anmälan startar genom att klicka här!
Anmälan till de olika grupperna kommer att ske måndagar och tisdagar, varje startgrupp släpps klockan 7.00.

Grupper vardagkvällar (2 veckor med 10 lektioner)
Måndag till fredag 15.30–16.00
Period 3 vecka 39-40 – Anmälan släpps måndagen den 17/9
Period 4 vecka 41-42 – Anmälan släpps måndagen den 1/10
Period 5 vecka 43-44 – Anmälan släpps måndagen den 15/10
Period 6 vecka 45-46 – Anmälan släpps måndagen den 29/10
Period 7 vecka 47-48 – Anmälan släpps måndagen den 12/11
Period 8 vecka 49-50 – Anmälan släpps måndagen den 26/11

Grupper helger (3 helger med 6 lektioner)
Lördagar och söndagar, 8.00–8.30, 8.40–9.10 och 9.20–9.50
Period 2 vecka 38-40 – Anmälan släpps tisdagen den 28/8
Period 3 vecka 41-43 – Anmälan släpps tisdagen den 2/10
Period 4 vecka 45-47 – Anmälan släpps tisdagen den 30/10
Period 5 vecka 48-50 – Anmälan släpp tisdagen den 20/11

Därför erbjuder vi gratis simskola
Simkunnighet räddar liv, men idag är kunskapen ojämn. För att fler barn ska få bättre förutsättningar att lära sig simma har regeringen beslutat ge kommunerna möjlighet att söka medel och erbjuda gratis simskola till barn födda 2012 (som börjar förskoleklass hösten 2018). Simskolan ska hjälpa barnen att få god vattenvana och förbättrade förutsättningar för att i framtiden ta del av simundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Undervisningen i Eskilsutna kommun är uppdelad i flera perioder, varav den första är sommarsimskolan. Undervisningen drivs av Munktellbadet och Eskilstuna simklubb.