Miljöbyggnad Guld

Certifieringen genomförs av Sweden Green Building Council och Munktellbadet är det första badhuset i Sverige som certifierats med den högsta nivån – Miljöbyggnad Guld. Några av de 16 kontrollpunkter som ingår är energianvändning, energislag, ventilation, inneklimat och byggmaterial.

– Vi är stolta över att vara Sveriges första badhus som certifierats med Miljöbyggnad Guld. Det betyder att våra besökare kan bada med gott samvete eftersom Munktellbadet byggts med miljövänliga material och har en hög energieffektivitet. Miljöbyggnad Guld ställer även höga krav på att inomhusmiljön är hälsosam både för besökare och för personal, säger Torbjörn Bergvall, affärsområdeschef på Munktellbadet.

Vattenrening

Varje bassäng har ett eget reningsverk där vattnet renas i fem olika steg. Vattnets kvalitet mäts hela tiden vilket innebär att reningen anpassas efter hur många som badar och hur behovet ser ut. På så sätt kan vattnet hållas rent med rätt koncentration av klor samtidigt som energiåtgången blir betydligt lägre än med den traditionella reningsmetoden. 

El och värme

Munktellbadet har solceller på taket och resterande el som används är miljömärkt, varav hälften produceras med vindkraft. Uppvärmningen sker med grön fjärrvärme från Eskilstuna Energi och Miljö AB. Belysningen inne i badhuset består av LED-lampor och lågenergilampor.

Pilotprojekt

– Det var en självklarhet att Eskilstunas nya badhus skulle byggas på ett hållbart sätt. Munktellbadet har varit ett pilotprojekt där vi tillsammans med Sweden Green Building Council tagit fram en ny standard för badhus med låg påverkan på miljö och klimat. Verifieringen av Miljöbyggnad Guld visar att vi hittat bra lösningar som även fungerar i praktiken, berättar Magnus Widing, Miljö- och kvalitetschef på Eskilstuna Kommunfastigheter AB.