Varma källan

Välkomna till "river'n" i River Relax!

Varma källan

När du kliver in i relaxen möts du av den blå golvmosaiken som utgör starten på “river'n” i vår härliga River Relax som sedan leder dig ner i vår 38 grader varma källa.

Bassängen och ska symbolisera Eskilstunaån med sina tvära kurvor, nivåskillnader och forsar, och precis som sin upphovsman så svänger också bassängen i 90 grader och och mynnar ut vid vår upplevelsedusch. Forsarna gestaltas som bubblor i trapporna mellan de olika bassängnivåerna, och aktiveras ca. 5 minuter varje kvart.